Кандидат філософських наук, професор МКА, Заслужений працівник народної освіти, завідувач кафедрою КСПП - директор ЦКіВС Буяльська Тамара Болеславівна

Народилась у м. Кiровоград.Кандидат філософських наук. Наукове звання доцента присвоєно 27 липня 1989 р.

Розроблена авторська концепція гуманізації технічної освіти, що впроваджується в практику навчально-виховного процесу з 1990 р. З ініціативи і під керівництвом автора в нашому університеті створений Центр культурології і виховання студентів, унікальні художні музеї, такі як: “Меморіальний музей Ф.З.Коновалюка”, “Музей сучасного Подільського мистецтва” та ін. Оновлена, на принципово нових засадах, і удосконалюється cистема гуманістичного виховання студентів ВНТУ.З 1993 року започаткована і реалізується автором з постійними інноваціями у навчальному процесі нова форма гуманітарного заняття “Культурологічний практикум”.На протязі всієї трудової діяльності бере участь у різноманітних культурно-просвітницьких заходах на рівні міста, області, держави (як лектор-науковець, як організатор, як член оргкомітету, як член журі, як безпосередній учасник, тощо).

З 1990р. є директором Центру культурології і виховання студентів (на громадських засадах).

1992-2008 рік – проректор з виховної роботи та наукової роботи в галузі гуманітарних наук.

1992-2009 рік – головний редактор університетського часопису “Імпульс”.

З 1993 року – член редколегії наукового журналу “Вісник ВПІ”.

1995-2000 рр. була членом експертної Ради з гуманітарних наук при Міністерстві освіти України.

2000-2008 рік – директор Інституту гуманітарно-педагогічних проблем та виховання.

З 2009 року - директор Інституту гуманітарно-педагогічних проблем.

Учасник міжнародних конференцій ІМЕКО (1994 рік – м.Туріна, Італія; 1997 рік – м.Тампере, Фінляндія; 2000 рік – м.Відень, Австрія). Доповіді, з проблем вимірів рівнів художнього сприйняття та формалізації експертних оцінок мистецьких творів в нечітких множинах, підготовлені в співавторстві з академіком Б.І.Мокіним і опубліковані в наукових збірниках конференцій (англ. мова).

Брала участь в міжнародній конференції IAUP, що проходила у 1999 році в Брюсселі (Бельгія) і була присвячена критеріям сучасної університетської культури. Виступала з доповіддю про методологічні засади формування і функції Центру культурології у нашому університеті. Тези доповіді опубліковані: XII Triennial Conference. Touchstones for a Modern University Culture. – Brussels, 11-14 July 1999. Proceedings, p.44.

  • Була керівником і безпосереднім виконавцем трьох наукових держбюджетних тем:
  • Гуманізація технічної освіти в контексті процесів національно-культурного відродження України (1994-1996 рр.);
  • Гуманітарні дисципліни в технічному університеті та їх вплив на формування особистості спеціаліста (1997-1998 рр.);
  • Дослідження змісту духовних потреб студентів технічного університету та розробка методик виховання гуманістичних орієнтацій спеціаліста в системі вищої освіти (1999-2001 рр.).

З 1992 року ініціатор, організатор і активний учасник всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій "Гуманізм і освіта", що проходять в нашому університеті один раз на два роки за участю науковців з України та країн СНД, Польші, Румунії і Шведції.

Внесла певний вклад в отримання університетом у 1995 році гранту на виконання проекту по Європейській програмі “Темпус-Тасіс”. У 1995-1996 рр. активний учасник виконання цієї програми. 2004-2006 рр. – керівник (від ВНТУ) і учасник виконання Проекту за програмою Tempus “Європейська практика студентського самоврядування в університетах України”. Є одним з авторів і редактором колективного методичного збірника "Європейська практика студентського самоврядування в університетах України”.

Урядові нагороди: Медаль “За трудовую доблесть” – Указом Президії Верховної Ради СРСР від 20 серпня 1986р. К № 300764; Почесне звання “Заслужений працівник народної освіти України” – присвоєно Указом Президента України від 20 червня 1996р. №672; За досягнення в гуманітарній діяльності та виховній роботі нагороджена почесними дипломами та грамотами університету, обласної Ради народних депутатів, облдержадміністрації, Міністерства освіти і науки.

Підготовлено більше 80 наукових статей і публікацій.

Коротка біографічна довідка про Т.Б.Буяльську увійшла в словник: Жінки України: Бібліографічний енциклопедичний словник. – К.: Фенікс, 2001. – 560 с. С.-59.

Філонов Леонід Володимирович Доцент, Заслужений працівник культури України.

Працює у ВНТУ з 1990 р. Закінчив Донецький державний університет у 1978 році. Автор першої в України навчальної програми з курсу “Українська культура” для студентів Вищих технічних навчальних закладів. Видано у видавництві Вища школа, 1991 р.; Пізнавальні завдання і вправи для студентів з дисципліни “Українська культура”, 1991 р. Видавництво Вища школа;Наукові статті: “Савой маємо за честь ...”; “Краєзнавець Отамановський” журнал Вітчизна №11, 1990р.; “Місце Кривіцького у національному відродженні Вінниччини”; “Чи справді концепція культури?”; “Національна ідея і духовне відродження”; “Яків Гальчевський і національно-визвольні змагання на Поділлі у 1920-25 роках”, "Із плину часу" (збірник статей), Вінниця 2006р.

Тези у збірниках науково-методичних конференцій (6);Решта публікацій (74) в журналах “Україна”, “Вісник-ВПІ”, республіканських та обласних газетах.Тривалий час очолював Обласне об’єднанання товариства “Просвіта”, Голова творчого об"еднання "Плин", член колегії обласного управління культури, член спілки журналістів. Редактор щотижневої телепрограми “Вінницький плин” (понад 400 випусків). Редактор молодіжної телепрограми “Вважаю так”, яка готувалась за участю студентів ВНТУ при кафедрі Культурології. Лауреат Всеукраїнського телефестивалю “Україна диво-дивовижне” та дипломант Всеукраїнського телерадіофестивалю “Калинові острови”. Створив 12 відеофільмів.Сфера наукових інтересів: краєзнавство, культура України.Опубліковано 80 наукових та науково-популярних статей.

Нагороди:

  • медаль Всеукраїнського товариства “Просвіта” - “Будівничий України” 2001 р.;
  • Лауреат Всеукраїнського товариства ім. Якова Гальчевського в номінації “Громадський діяч” 2003 р. ;
  • Заслужений працівник культури України 2006 р.
  • Лауреат та дипломант багатьох Всеукраїнських теле- та радіо- фестивалів.
  • володар медалі Всеукраїнського товариства «Просвіта» та орденів ім. І.Мазепи та Князя Володимира ІІІ ступеня 2009р.

Грамоти: від Спілки журналістів України, Вінницької обласної держадміністрації та ректорату ВНТУ.

Рикова Світлана Валентинівна -старший лаборант КМПЦ ,заступник директора центру з господарської частини

 

 

Мишанська Людмила Ростиславівна – Методист І категорії, провідний спеціаліст-дизайнер.

Залучена до реалізації проекту “Гуманізації технічної освіти у ВНТУ” з 1994 року.  За цей період підготувала та створила дизайн 94 експозицій художніх творів майстрів образотворчого та прикладного мистецтва, авторами яких є, як художники міста Вінниці, так і Вінницької області, а також 2 виставок з регіону Закарпаття. Організувала та підготувала 12 виставок студентської творчості.Налагоджує творчу співпрацю зі спілкою художників Вінницької області. Бере участь в обговоренні творів мистецтв разом з студентством. Завдяки активному ставленню до роботи залучила чимало студентів до творчого процесу.Допомагає викладачам кафедри в проведенні практичних занять в навчально-методичних лабораторіях; проводить оглядові та тематичні екскурсії не тільки з студентами нашого університету, але і з студентством міста Вінниці, викладачами нашого та інших ВНЗ. Ознайомлює з експозиціями музеїв  КМПЦ багатьох відвідувачів регіону, ближнього та дальнього зарубіжжя.Збирає різноманітні матеріали про творчість художників та майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, які зберігаються в комп‘ютерному варіанті.Виступає з доповідями на науково-практичних конференціях ВНТУ.

Заїка Галина Вікторівна – Методист І категорії,лаборант,бібліотекар, веде документацію КМПЦ. Здійснює зв’язок центру з деканатами, інститутами, навчальним відділом, методичним кабінетом університету, іншими кафедрами.Разом із директором КМПЦ розробляє плани роботи , забезпечує своєчасною методичною інформацією всіх співробітників КМПЦ.

Ніколенко Нінель Григорівна – Працює у ВНТУ з 1993 р.

Налагодила, підтримує та розвиває тісні зв‘язки та творчу співпрацю із закладами культури нашого міста – Академічним  муз. драм. театром ім. М. Садовського та концертною залою „Плеяда” (домоглася введення для студентів пільгової абонентної форми відвідування концертів). Веде велику просвітницьку діяльність серед студентів, залучає їх до відвідування театральних вистав та концертів класичної музики. Завдяки Нелі Григорівні наші студенти і викладачі знайомі майже з усім репертуаром театру. Щорічно театр відвідує більше 1500 студентів, викладачів та співробітників.Започаткувала проведення циклу тематичних зустрічей: “Майстри чарівного пензля”Започаткувала культурологічний університетський захід “Зустріч поколінь”.У 2000 р. розробила проект та здійснює проведення екскурсій по Вінниччині та рідному місту для студентів, працівників та гостей нашого університету.На протязі багатьох років проводить екскурсії по місту для учасників наукових конференцій, що проходять у ВНТУ.Організовує зустрічі з талановитими студентами “Дивовижне поряд з нами”:Започаткувала свята: гончарства “Чарівне коло” (до Дня університету); писанкарства “Свято писанки” (на передодні Пасхи), які щорічно проводить при активній зацікавленості наших студентів та за участю майстрів Поділля.Бере активну участь при проведенні культурологічного практикуму, в оформленні і презентації художніх виставок КМПЦ. Проводить тематичні екскурсії по музеям Центру культурології. Постійно проводить індивідуальну роботу зі студентами ВНТУ, з творчим студентським активом КМПЦ.Бере участь в підготовці і проведені свята “Рідної мови”.Протягом всіх років роботи активно і натхненно популяризує творчість майстра художнього пензля, класика українського живопису Федора Зотиковича Коновалюка (1890-1984 рр.), який народився на Подільській землі. Зібрала багато матеріалів пов’язаних з родиною художника, віднайшла його правнуків, які стали студентами нашого університету.Разом з доцентом кафедри культурології М.П.Стрельбицьким започаткували щорічне проведення мистецько-просвітницького семінару (з елементами музичного концерту ) “Вдячність Коновалюкові” (до річниць народження).

Воловодюк Світлана Федорівна

Здійснює роботу по розробці змісту занять з дисципліни “Практична культурологія” .Написала сценарій, підготувала для участі студентів і провела 4 відкритих заняття “Музи вели в бій” до 60-ліття Великої Перемоги.Систематично проводить консультації для студентів по курсу „Практична культурологія”.Проводить анкетування, вивчає та аналізує думки студентів, їх ставлення до гуманітарної підготовки в технічному ВНЗ; до різних видів мистецтва (класичної музики зокрема), їх естетичні, мистецькі, моральні пріоритети.Проводить роботу (на І – IV курсах) по заохоченню студентів до відвідування концертів, театральних вистав тощо.

Коваленко Олена Валентинівна – Інженер ІІ категорії КМПЦ. У ВНТУ працює з 1996 р., в Центрі культурології – з 2002 р.Працює з документацією КМПЦ допомагає співробітникам створювати електронні варіанти екскурсійних та методичних розробок. Веде збір матеріалів для сайту КМПЦ, а також електронного варіанту навчально-методичних матеріалів в комп’ютер, що знаходиться в читальній залі КМПЦ.

Косарева Лариса

Кравець Володимир

Останнє оновлення (Вівторок, 21 квітня 2015, 11:14)